AGÜ, 28 Nisan 2017 tarihinde, aday öğrencilerimiz ile Abant İzzet Baysal Üniveriste'si Kampüsü'nde buluşuyor.